Manzana de Revellin in Ceuta


 

 
建筑师: Alvaro Siza Vieira

音乐罩为观众区墙板和顶板的延伸。
墙板和顶板采用机械化吊杆悬吊。顶板需手动伸展。安装时平放和存储时垂直,减少机械化吊杆的数量。
音乐罩用高密度纤维蜂窝夹芯板做镶板。墙板与顶板密缝搭接,提高音质效果及减轻罩体重量。

 

 
图片库